روز: ژانویه 7, 2018

بوروکراسی چه زمانی مفید واقع می‌شود

مدت‌ها است که بوروکراسی، ‌به اصطلاحی فراگیر تبدیل‌ شده است که توضیح می‌دهد چگونه شرکت‌ها پتانسیل کارمندان را می‌سوزانند. مقامات ارشد اداری با راهکارهای نادرستی نظیر پرونده‌های غیر ضروری یا زمان‌بندی‌ اشتباه پروژه، باعث می‌شوند کارگران به‌جای اینکه وقت خود را صرف وظایف مهمی کنند که به سودآوری شرکت کمک می‌کند، درگیر پروسه‌هایی بی‌معنی و […]