بی‌ ام‌ و آی ویژن داینامیکس، معرفی شد،

بی‌ ام‌ و آی ویژن داینامیکس، معرفی شد

به لطف سطح شیشه‌ای که از جلوی خودرو تا عقب امتداد پیدا کرده است، امکان تجربه رانندگی متمایزی به سرنشینان می‌دهد. این امکان باعث می‌شود که سرنشینان احساس کنند فضای اتاق افزایش پیدا کرده است و احساس راحتی و آزادی بیشتری در داخل خودرو داشته باشند. حسگرهای قرارگرفته در زیر جلوپنجره مشبک کلیوی، آن را […]