دانشمندان به علت کاهش سطح آب دریای خزر پی بردند،

دانشمندان به علت کاهش سطح آب دریای خزر پی بردند

دریای خزر، که بین کشورهای اروپایی و آسیایی قرار گرفته، در دو دهه‌ی گذشته به آرامی تبخیر شده است و مطالعات جدید نشان می‌دهند که افزایش دمای زمین که به تغییرات اقلیمی ارتباط دارد، باعث سرعت گرفتن تبخیر این دریاچه شده است؛ دمایی که تا کنون نظیر آن دیده نشده است. طبق گفته‌های گروهی از […]