شناسایی روشی جدید و ابتکاری برای چگالش بوز انیشتین،

شناسایی روشی جدید و ابتکاری برای چگالش بوز انیشتین

دنیای یک اتم، دنیایی پر از آشوب و هرج‌و مرج است که نسبت به گرما حساس است و با گرما تغییر می‌کند. ابر اتمی یک دنیای آشفته است که در آن اتم‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و در اثر این برخوردها مسیر و سرعت اتم‌ها تغییر می‌کند.این حرکات تصادفی اتم را می‌توان با خنک‌سازی و […]