عادتی که رهبران خوب و بد را از هم متمایز می کند،

عادتی که رهبران خوب و بد را از هم متمایز می کند

حرفه‌ی رهبری به این معنی است که باید اغلب اوقات، تیمتان را در شرایط سخت و پیچیده هدایت کنید تا در یک بازه‌ی زمانی محدود، کارشان را با نتایج عالی تحویل دهند. چالش اینجا است که بتوانیم تفاوت «خیلی سخت»، «غیرمحتمل» و «واقعاً غیرممکن» را درک کنیم. گاهی تیم‌های ما مسائل را غیرممکن می‌دانند، درحالی‌که […]