محدودیت‌های یادگیری ماشین؛ بخشی از دانش که کامپیوتر‌ها نمی‌توانند به آن نفوذ کنند،

محدودیت‌های یادگیری ماشین؛ بخشی از دانش که کامپیوتر‌ها نمی‌توانند به آن نفوذ کنند

در جواب سؤال «چه صنایعی وجود دارند که یادگیری ماشین می‌توانست در آن‌ها پیاده‌سازی شود ،ولی هنوز نشده است؟» که در وب‌سایت Quora مطرح شده است؛ اورن هافمن، مدیر این وب‌سایت، نوشت:در محدوده‌هایی از دانش که نیاز به اطلاعات تاریخی دارند. احتمالا این صنایع تا ۲۰ سال آینده تحت تأثیر یادگیری ماشین قرار نمی‌گیرند. علوم […]