هواوی به‌جای فروش بیشتر، بر رشد شرکت متمرکز می‌شود،

هواوی به‌جای فروش بیشتر، بر رشد شرکت متمرکز می‌شود

مدیر‌عامل شرکت هواوی تأکید کرد که این شرکت اکنون تنها بر رشد پایدار متمرکز است. بیشتر شرکت‌ها تمایل دارند فروش بالا‌تری در یک سال مالی داشته باشند؛ اما ظاهرا شرکت هواوی این روند را دنبال نمی‌کند. به گفته‌ی یو چندانگ، مدیر‌عامل هواوی، هدف این شرکت فروش بالا نیست؛ بلکه رشد با یک نرخ پایدار است […]