پنج نکته‌ شگفت‌انگیز که DNA در مورد اجدادمان می‌گوید،

پنج نکته‌ شگفت‌انگیز که DNA در مورد اجدادمان می‌گوید

پژوهشگران اخیرا برای پرده‌برداری از اولین نسل بشر ساکن بریتانیا از DNA یک مرد ده هزارساله‌ی اهل چدار، استفاده کرده‌اند. اما این اولین بار نیست که DNA اسکلت‌های قدیمی، یافته‌های تازه‌ای را در مورد اجدادمان ارائه می‌دهند. پیشرفت‌های سریع در توالی‌یابی ژنتیکی در دهه‌های گذشته، پنجره‌ی جدیدی را به گذشته گشوده‌اند. ۱. اجداد ما با […]