ژاپن در حال زمینه‌سازی برای استفاده بیشتر از ربات‌ پرستار است،

ژاپن در حال زمینه‌سازی برای استفاده بیشتر از ربات‌ پرستار است

طبق گزارش‌های منتشر شده، افراد مسن ژاپنی از اینکه ربات‌ از آن‌ها مراقبت کند، اکثراً راضی و خوشحال هستند. همچنین با افزایش جمعیت ژاپن، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷۰ هزار ربات پرستار به کار گرفته شوند. دولت ژاپن در نظر دارد با این امر به پذیریش تکنولوژی در جامعه کمک کند و کمبود […]